Echipa DSVSA

 • Director executiv – Vasile Francisc Spînu (exercitare temporară)
 • Director executiv adjunct – Mircea Severus Bîcu
 • Serviciul Control Oficial Sanatate si Bunastare Animala – sef serviciu  Mihai Silviu Popa
 • Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor – sef serviciu Mihai Drașovean
 • Serviciul Economic si Administrativ – sef serviciu Iulius-Ionel Mihu (exercitare temporară)
 • Serviciul Laborator sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor – sef serviciu Lucica Jurcă
 • Serviciul Catagrafie, Autorizare, Inregistrare si Evidenta Informatizata – sef serviciu Tătucu Ioan
 • Birou Control Oficial Alimente de Origine Nonanimala – sef birou Maria Hațegan
 • Birou Sanatate Animala – sef birou Angela Todoran
 • Birou Siguranta Alimentelor – sef birou Delia Daniela Oltean
 • Birou Autorizare, Inregistrare, TRACES si gestiunea activitatii de Import-Export – sef birou Ciprian Eugen Munnich

Agenda de lucru  –  director executiv – dr. Vasile Francisc Spînu și director executiv adjunct, dr. Severus Mircea Bîcu – click pentru detalii