Rezultatele controalelor efectuate în perioada premergătoare sărbătorilor Pascale și în minivacanța de 1 mai

În perioada 27 martie – 7 mai, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a dispus acțiuni specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, fiind intensificate controalele oficiale și măsurile care trebuie aplicate pentru protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor.
Astfel, în perioada menționată, au fost efectuate 351 de acțiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 160.800 de lei, dar și 13 avertismente, pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.
Au fost efectuate verificări la toate categoriile de unități alimentare, din toate zonele județului, fiind aplicate sancțiuni la restaurante, fast-food-uri, cantine, pensiuni în care se servesc mâncăruri gătite, puncte gastronomice locale, carmangerii, abatoare, laboratoare de cofetărie și patiserie, brutării, piețe agroalimentare și standuri mobile în care se servesc produse alimentare.
Principalele neconformități depistate:
– Nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;
– Manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
– Încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor la producerea, prelucrarea, distribuţia, punerea pe piaţă sau comercializarea alimentelor;
– Deficiențe structurale;
– Nerespectarea normelor de igienă pe fluxul tehnologic, în unităţile de prelucrare a produselor şi subproduselor de origine animală şi nonanimală;
– Ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare şi comercializarea acestora neetichetate potrivit legislaţiei în vigoare;
– Nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare;
– Nerespectarea de către agenţii economici care produc, prelucrează şi depozitează produse alimentare a frecvenţei controalelor privind testările prin analize de laborator pentru atestarea calităţii şi salubrităţii produselor de origine animală, conform normelor legale în vigoare, în laboratoarele autorizate.
De asemenea, în această perioadă, a fost emisă și o ordonanță de suspendare a activității pentru o brutărie pentru nerespectarea normelor de igienă, fabricarea produselor alimentare în spații insalubre, neefectuarea acțiunilor specifice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, respectiv pentru lipsa programelor de autocontrol.
Verificările s-au concentrat și pe zonele turistice, având în vedere minivacanța de 1 mai și Paști. Controalele au fost efectuate deoarece ne dorim ca unitățile de alimentație publică și operatorii din industria alimentară să respecte condițiile sanitare veterinare, condițiile de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate produsele alimentare. În această perioadă nu au fost înregistrate toxiinfecții alimentare consecutiv consumului de alimente.
Verificările sanitar-veterinare vor continua și în următoarea perioadă. Acestea se concentrează inclusiv pe prevenție și îndrumarea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor. Consumatorii pot face orice sesizări ce țin de domeniul siguranței alimentelor la nr. de telefon: 0258 835 915 ori pe adresa pe e-mail office-alba@ansvsa.ro.