Rezultate controale DSVSA Alba la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor

În perioada 10-14 iulie, inspectorii sanitar-veterinari din cadrul DSVSA Alba, împreună cu alte instituții de control abilitate, au verificat 90 de centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și centre rezidențiale destinate copiilor.  

Controalele DSVSA Alba au fost axate pe condițiile în care se prepară și servesc mâncărurile gătite beneficiarilor din aceste centre. La verificări, au participat, în fiecare zi din săptămâna trecută, 4 inspectori sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor.

În urma acestor verificări, la 38 de centre au fost constatate abateri de la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, fiind aplicate 24 de avertismente și 14 amenzi contravenționale, în valoare totală de 97.200 de lei.

Principalele neconformități depistate sunt:

–           Nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;

–           Nerespectarea normelor de igienă pe fluxul tehnologic, în unităţile de prelucrare a produselor şi subproduselor de origine animală şi nonanimală;

–           Neîntreţinerea în condiţii de igienă şi în stare de funcţionare a spaţiilor şi instalaţiilor frigorifice din unităţile care prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică produse alimentare;

–           Nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare;

–           Comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veterinar şi fără respectarea condiţiilor de igienă conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

–           Manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

–           Lipsa graficelor pentru monitorizarea temperaturii și spații de frig insuficiente;

–           Deficiențe de ordin structural (gresie și faianță deteriorate);

–           Produse alimentare fără elemente de identificare (etichete);

Sancțiunile au fost aplicate respectând principiul gradualității și în funcție de gravitatea neconformităților constatate. În fiecare situație au fost impuse termene de remediere a deficiențelor urmând ca inspectorii DSVSA Alba să efectueze din nou controale pentru a se asigura că sănătatea consumatorilor nu este pusă în pericol.