Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul pentru recrutarea pe funcții publice de execuție vacante

Nr.23237/19.08.2021

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la concursul care se organizează în data 31.08.2021 (proba scrisă) pentru recrutarea pe funcții publice de executie vacante în cadrul DSVSA Alba

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2), art. 62 alin. (3), și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere Funcţia  Rezultatul selecţiei

dosarelor

(Admis/respins) 

Motivul respingerii dosarului
1.  22874

 

Consilier superior

C.S.V.S.A.O.

 

ADMIS

2. 22959 Consilier superior

C.S.V.S.A.O.

 

 

ADMIS

3. 23085 Consilier principal

S.C.O.S.B.A.

 

ADMIS

4. 22798 Consilier asistent

S.C.O.S.B.A.

 

ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 31.08.2021, ora 10, la sediul DSVSA Alba.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier Bogdan Mariana.

Afişat astăzi, 19.08.2021 ora 14,30, la sediul și pe site-ul DSVSA Alba.

 

Secretar,

Bogdan Mariana