Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul pentru promovare în funcții publice de conducere vacante

Nr.23226/19.08.2021

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la concursul care se organizează în data 03.09.2021 (proba scrisă) pentru promovare în funcții publice de conducere vacante în cadrul DSVSA Alba

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2), art. 62 alin. (3), și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere Funcţia  Rezultatul selecţiei

dosarelor

(Admis/respins) 

Motivul respingerii dosarului
1.  22961 Șef serviciu

S.C.O.S.A.

ADMIS  –
2. 23084 Șef serviciu

S.C.O.S.B.A.

ADMIS
3. 23111 Sef serviciu

S.C.A.I.E.I.

ADMIS
4. 23110 Sef birou

B.A.I.T.G.A.I.E.

ADMIS
5. 22981 Sef birou

B.C.O.S.A.O.N.

ADMIS
6. 22503 Sef birou

B.S.A.

ADMIS
7. 23152 Sef birou

B.S.A.

ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 03.09.2021, ora 10, la sediul DSVSA Alba.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier Bogdan Mariana.

Afişat astăzi, 19.08.2021 ora 13,30, la sediul și pe site-ul DSVSA Alba.

 

Secretar,

Bogdan Mariana