Recomandări pentru unitățile de vânzare cu amănuntul în contextul evoluției pandemiei COVID-19

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a primit de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ASVSA) instrucțiuni care detaliază recomandările privind aplicarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID-19, la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Recomandările se referă la respectarea anumitor reguli stricte de igienă de către personalul lucrător, inclusiv cu privire la echipamentul de protecție, implementarea planului de curățare și dezinfecție, precum și accesul consumatorilor în unităților de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Un element important în ceea ce privește accesul consumatorilor în aceste unități, este reprezentat de faptul că operatorii economici trebuie să implementeze proceduri, astfel încât să fie respectată distanța socială minimă de 1,5 metri stabilită de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU).

O parte din recomandări pentru personalul lucrător:

  • Monitorizarea permanentă de către operatorul din domeniul alimentar a stării de sănătate a personalului angajat;
  • Personalul angajat trebuie să se spele pe mâini obligatoriu înainte de a începe munca, după strănut sau suflarea nasului, înainte de manipularea mâncării gătite sau a preparatelor gata pentru consum, după manipularea sau pregătirea alimentelor crude, după manipularea deșeurilor, după realizarea operațiunilor de igienizare, după folosirea toaletei, după ce a mâncat, băut sau fumat, după manipularea banilor, după scoaterea mănușilor de protecție etc.;
  • Personalul care manipulează produse alimentare și care utilizează mănuși de protecție trebuie să se asigure că acestea sunt schimbate frecvent și că mâinile sunt curate înainte de a pune mănușile, între schimbarea mănușilor și după îndepărtarea acestora.

O parte din recomandări privind accesul consumatorilor în unitățile de vânzare cu amănuntul:

  • Accesul consumatorilor în unitățile de vânzare cu amănuntul trebuie să se realizeze într-un număr limitat, astfel încât să poată fi respectată distanța socială recomandată de minim 1,5 metri între consumatori și vânzători, stabilită de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU);
  • Pentru respectarea acestei dispoziții, la nivelul fiecărei unități de vânzare cu amănuntul vor fi postate afișe informative pentru consumatori, se va desemna personal responsabil pentru supravegherea respectării acestei dispoziții sau vor fi realizate avertismente/anunțuri audio în mod repetat prin care se informează cu privire la măsurile generale necesare de prevenție, inclusiv pentru situațiile în care aceștia prezintă semne clinice precum tuse, strănut etc.;
  • Consumatorii trebuie să fie informați și asupra necesității ca în incinta unităților de vânzare cu amănuntul, pe cât posibil să nu intre în contact direct cu alte persoane, iar consumul produselor alimentare în incinta acestor unități să fie interzis.

O parte din recomandări privind implementarea planului de curățare și dezinfecție:

  • Acțiunile de curățare/dezinfecție se realizează în mod obligatoriu de cel puțin două ori pe zi, cu un interval de cel puțin 4 ore între două operațiuni, la nivelul pardoselilor, holurilor și ușilor de acces, vitrinelor, coșurilor de cumpărături etc., cu care consumatorii pot veni în contact;
  • O atenție deosebită se va acorda dezinfecției coșurilor/cărucioarelor utilizate de consumatori pentru transportul alimentelor în interiorul și exteriorul unității, fiind necesar ca acestea să fie aspersate la un interval de cel puțin două ore cu o soluție pulverizată pe întreaga suprafață a acestora, într-un spațiu/zonă separată față de zonele de vânzare a alimentelor;
  • La nivelul căilor de acces în unitățile de vânzare cu amănuntul frecventate de un număr semnificativ de persoane (supermarketuri), este necesară amplasarea tăvilor impregnate cu substanțe dezinfectante pentru încălțăminte, precum și a soluțiilor de dezinfecție a mâinilor, pentru consumatori, în dreptul cărora să fie afișate informații referitoare la modalitatea și obligativitatea de utilizare a acestora.