Peste 200 de unități au fost autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar în cursul trimestrului III din 2021

În cursul trimestrului III din anul 2021, inspectorii sanitar-veterinari din cadrul Serviciului Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidență Informatizată, au fost verificat documentații și au eliberat documente de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor conform ordinului ANSVSA 111/2008 pentru un număr de 124 unități astfel:
• 21 magazine alimentare
• 2 cantine
• 6 restaurante
• 2 unități catering
• 2 măcelării
• 7 stupine
• 4 puncte gastronomice locale
• 3 pensiuni agroturistice
• 1 supermarket
• 9 fast-food-uri
• 6 rulote
• 9 baruri
• 1 depozit alimentar
• 51 mijloace de transport produse de origine nonanimala
Au fost autorizate sau reautorizate conform ordinul ANSVSA 16/2010
• 1 mijloc de transport animale vii pe distanța lunga
• 1 ferma bovine vaci lapte
• 1 ferma îngrășare taurine
• 1 ferma ovine
Au fost autorizate conform ordinului ANSVSA 83/2014
• 1 farmacie veterinara
Au fost autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentului conform ordinului ANSVSA 57/2010 :
• 86 mijloace transport produse de origine animală