Peste 200 de bovine se vând lunar în cadrul bazelor de achiziții autorizate de către DSVSA Alba

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a venit, la începutul acestui an, în sprijinul fermierilor prin autorizarea bazelor de achiziții specia bovine, unde aceștia pot să-și comercializeze animalele. La nivelul județului funcționează trei baze de achiziții, toate în comune din Munții Apuseni, iar în cadrul acestora se vând lunar peste 200 de animale, viței și tineret bovin.  

În prezent, în județul Alba, în conformitate cu ordinul A.N.S.V.S.A. 16/2010, sunt funcționale trei baze de achiziții pentru specia bovine, acestea fiind autorizate în primele luni ale anului. Două dintre ele au program săptămânal, iar una lunar, după cum urmează:

Gârda de Sus, sat Izvoarele. Program – a doua duminică din lună, de la ora 6.00 – până în jurul orei 11.00;

Sălciua de Jos, la fosta Gară CFR. Program – în fiecare luni, în intervalul orar 8.00 – până în jurul orei 12.00;

Bistra, la fosta Gară CFR. Program – în fiecare luni, în intervalul orar 7.00 – până în jurul 12.00.

DSVSA Alba vine în continuare în sprijinul asociațiilor crescătorilor de animale, operatorilor economici sau primăriilor care doresc să autorizeze baze de achiziții pentru animale vii și în alte zone ale județului. Bazele de achiziții pentru animale vii sunt locuri împrejmuite, cu spații amenajate, pentru achiziționarea și adăpostirea temporară a animalelor în vederea valorificării pe piața națională. Acestea au condiții structurale minime diferite față de târgurile de animale.

Condiții structurale minime pentru autorizarea bazelor de achiziții:

 1. Împrejmuirea locului unde este organizată baza de achiziții;
 2. Spațiu destinat personalului lucrător care deservește obiectivul, cu precizarea ca acest spațiu poate să fie comun cu cel destinat medicului veterinar care efectuează examenul clinic al animalelor cât și certificarea acestora;
 3. Adăpost pentru animale construit astfel încât să ofere protecția necesară specifică fiecărei categorii de animale pentru asigurarea normelor de bunăstare;
 4. Sursă de apă potabilă verificată;
 5. Rampă îmbarcare – debarcare, realizată conform prevederilor pentru fiecare specie.

În vederea obținerii autorizației sanitar-veterinare reprezentantul legal al operatorului economic depune la D.S.V.S.A. un dosar care cuprinde următoarele documente:

 1. a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, din Ordinul 16/2010;
 2. b) planul de încadrare în zonă, schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologic;
 3. c) memoriul tehnic justificativ;
 4. d) copia certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului sau actul constitutiv al ONG/asociației și codul de identificare fiscală, după caz;
 5. e) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 6. f) contract de servicii cu un medic veterinar de liberă practică sau lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;
 7. g) contractul încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar – veterinar sau copia autorizaţiei sanitar – veterinare a unităţii proprii de neutralizare care aparţine operatorului economic respectiv.

Pentru orice fel de informații, persoanele interesate au la dispoziție numărul de telefon 0258/835915, sunt așteptate la sediul DSVSA Alba, din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7A sau se pot adresa circumscripțiilor sanitar-veterinare teritoriale.

Lista Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din județul Alba:

 1. C.S.V.S.A. Aiud Tel. 0258/861658
 2. C.S.V.S.A. Blaj Tel. 0258/710102
 3. C.S.V.S.A. Câmpeni Tel. 0258/771514
 4. C.S.V.S.A. Sebeș Tel. 0258/731038
 5. C.S.V.S.A. Alba Iulia Tel. 0258/835701
 6. C.S.V.S.A. Teiuș Tel. 0258/851717