Obligațiile organizatorilor de târguri de produse alimentare

Organizatorii târgurilor/expozițiilor de produse alimentare au obligația de a solicita la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba aviz temporar de funcționare pentru desfășurarea acestora. Avizul se solicită cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea evenimentului.
În contextul în care perioada de vară în mai multe localități din Alba au loc diferite evenimente, în cadrul cărora sunt organizate târguri cu vânzare de produse alimentare, DSVSA Alba reamintește organizatorilor (primării, consiliul județean, operatori economici privați, ONG-uri etc.) că au obligativitatea obținerii unui aviz temporar de funcționare a târgurilor/expozițiilor.
Pentru obținerea avizului, organizatorul târgului de produse alimentare sau al evenimentului în cadrul căruia sunt expuse spre vânzare produse alimentare, trebuie să depună la DSVSA următoarele documente:
1. Cererea scrisă semnată de reprezentantul legal al organizatorului în care se precizează:
– Denumirea și adresa sediului social al organizatorului, după caz denumirea și adresa instituției organizatoare;
– Adresa unde se va desfășura târgul, expoziția de produse cu alimente;
– Activitățile care se vor desfășura în târgul, expoziția de produse alimentare (comercializare, preparare de alimente servire etc.);
– Tipurile/categoriile de produse supuse vânzării cu amănuntul;
– Perioada desfășurării târgului, expoziției de produse alimentare, precum orarul de funcționare.
2. O listă a operatorilor din domeniul alimentar în care să fie precizate denumirile operatorilor, adresele punctelor de lucru, tipurile de produse comercializate, numerele de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru fiecare operator în parte, precum și numele și datele de contact ale reprezentanților acestora.
3. O schiță generală cu incinta/zonele/spațiile unde expozanții care comercializează/expun alimente sunt amplasați în perimetrul târgului/expoziției de produse alimentare.
4. Copiile documentelor de înregistrare/autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, emise de către DSVSA județene, copii după certificatele/atestatele de producător, emise de către primăriile locale, după caz.
În funcție de specificul produselor alimentare comercializate, DSVSA Alba va solicita și alte documente, dacă situația o va impune.
Este definit târg/expoziție de produse alimentare: ”loc/zonă/spațiu special amenajat, cu activitate temporară, prevăzut cu facilități și dotări corespunzătoare, necesare desfășurării activității de preparare, expunere și comercializare a produselor de origine animală și nonanimală, direct către consumatorul final”.
Informații suplimentare puteți primi la sediul DSVSA Alba: Alba Iulia, strada Lalelelor, nr. 7A sau la nr. de telefon 0258 835 915. Acestea pot fi solicitate și pe adresa de e-mail office-alba@ansvsa.ro.