Măsuri pentru prevenirea apariției virusului gripei aviare

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor din județul Alba efectuează, în contextul evoluției influenței aviare pe teritoriul României și a altor State Membre, controale tematice pentru verificarea modului de respectare de către operatorii din sectorul alimentar, a condițiilor sanitare veterinare și de siguranța alimentelor referitoare la biosecuritatea în exploatațiile comerciale/nonprofesionale de păsări, unități de producere, ambalare, transport, depozitate și procesare a cărnii de pasăre și a ouălor provenite din comerțul intracomunitar.

Direcția Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba respectă legislația europeană și națională specifică, aplicând măsuri de prevenire. Menționăm câteva dintre acestea:

  • Colaborarea în vederea informării și instruirii fermierilor din domeniul avicol pentru consolidarea și urmărirea măsurilor de biosecuritate în exploatațiile comerciale;
  • Colaborarea cu administrațiile locale pentru informarea crescătorilor de păsări privind obligativitatea menținerii păsărilor în adăposturi adecvate, astfel încât să evite contactul cu păsările sălbatice;
  • Instruirea medicilor de liberă practică împuterniciți pentru intensificarea stării de sănătate a păsărilor, notificarea rapidă a eventualelor cazuri de îmbolnăvire etc.;
  • Activarea Centrului Local de Combatere a Bolilor, în regim de urgență, în caz de suspiciuni;
  • Efectuarea de controale oficiale privind aplicarea măsurilor de biosecuritate în exploatațiile de păsări de tip comercial și în exploatațiile de tip nonprofesional, insistând în sistemul gospodăresc asupra creșterii păsărilor în spații închise, care să nu favorizeze contactul cu păsările sălbatice;
  • Colaborarea cu structurile teritoriale ale Ministerului Apelor și Pădurilor în vederea monitorizării stării de sănătate a păsărilor sălbatice din jurul apelor curgătoare/lacuri/bălți și notificarea către DSVSA a eventualelor cazuri de boală sau mortalitate.

De asemenea, sunt organizate controale tematice pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a condițiilor sanitare veterinare și de siguranța alimentelor referitoare la producerea, ambalarea, transportul, depozitarea și comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor provenite din comerțul intracomunitar.

În acest context, la nivelul DSVSA Alba, au fost constituite echipe mixte, formate din reprezentanți ai Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor și ai circumscripțiilor sanitare veterinare teritoriale pentru efectuarea de controale oficiale.

Pe teritoriul județului Alba nu există nicio suspiciune de gripă aviară. Singurul județ din țară afectat este Maramureș, unde situația este sub control.

Având în vedere contextul epidemiologic, reamintim că se interzice organizarea de târguri de animale, aglomerări de animale, expoziții sau orice alte evenimente care implică mișcarea animalelor indiferent de specie.

Transmitem crescătorilor de păsări măsurile care trebuie respectate pentru a preveni apariția și răspândirea virusului gripei aviare:

–        păsările domestice trebuie ținute separat și în adăposturi acoperite, fără acces la lacuri și bălți;

–        furajele trebuie ținute în spații închise acoperite și în timpul depozitării trebuie asigurat să nu aibă acces alte specii de animale;

–        așternutul trebuie să fie depozitat în spații închise acoperite sau acoperite să nu aibă contact cu păsările sălbatice;

–        obligativitatea de a anunța imediat medicul veterinar din localitate în caz de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări.

Influența (gripa) aviară este o boală infecţioasă produsă de un virus care poate afecta peste 50 de specii de păsări domestice şi păsări sălbatice. Rezervorul natural de virus îl reprezintă păsările migratoare şi în special păsările acvatice. Boala se transmite de la păsările sălbatice infectate cu virusul influenței aviare prin contact direct, contact cu cadavre de păsări, secreţii şi excreţii şi prin contact indirect prin intermediul apei, furajelor, echipamentelor, adăposturilor, mijloacelor de transport care au fost contaminate.