Măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane la mistreț și sfaturi pentru crescătorii de proci

Virusul Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmat, miercuri, 4 decembrie, la trei porci mistreți găsiți morți, pe Fondul de Vânătoare 36 Berghin, în urma analizelor efectuate la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București – laboratorul Național de Referință pentru Diagnostic și Sănătate Animală.

Mistreții au fost găsiți morți în timpul unei partide de vânătoare, fiind luate în regim de urgență primele măsuri, precum: neutralizarea cadavrelor, acțiuni de dezinfecție, restricționarea circulației persoanelor și animalelor în zona afectată. S-a dispus inventarierea mistreților din zonă, s-au stabilit zonele infectate și tampon, fiind întocmit planul de măsuri pentru combaterea virusului.

Zona afectată este formată din:

 • zona infectată, cu o rază de 8 km de la caz: comunele Sântimbru, Berghin, Ciugud și municipiul Alba Iulia;
 • zona tampon – încă 5 km în exteriorul zonei infectate: comunele Mihalț, Ohaba, Șpring, Daia Română, Ighiu, Cricău și Galda de Jos.

Între măsurile pentru combaterea bolii la mistreț se numără:

 • În zona infectată se vânează integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire;
 • Se vor intensifica patrulările zilnice de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți bolnavi sau morți;
 • Recoltarea probelor de la mistreții vânați sau găsiți morți, ambalarea și individualizarea probelor și transportul lor spre DSVSA Alba se va face în condiții de biosecuritate de către medicul veterinar oficial, sau personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice;
 • Se vor ecarisa carcasele de mistreți găsiți morți după prelevarea probelor prin incinerare sau îngropare de către gestionarul fondului de vânătoare, sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile săpate de către gestionarul fondului cinegetic aflat în zona afectată;
 • În termen de 30 de zile de la confirmarea virusului se vânează integral prădătorii prevăzuți în Legea Vânătorii;
 • Prin unitatea locală de sprijin de la nivelul primăriilor se va începe o campanie de reducere a densității populației de porci domestici din zona infectată prin campanii de informare a crescătorilor de suine privind obligativitatea respectării condițiilor de biosecuritate în exploatațiile de suine (subliniem că NU se dispune uciderea preventivă a vreunui porc domestic).

Măsuri aplicabile exploatațiilor de porci domestici din zona infectată:

 • Se va efectua un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din exploatații;
 • Întregul efectiv de porcine trebuie să fie identificat și înregistrat în Baza Națională de Date. În caz contrar nu se acordă despăgubiri la apariția bolii;
 • Toți porcii din exploatație trebuie să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la niciun produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație;
 • Niciun porc nu trebuie să intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând cont de situația epidemiologică;
 • Utilizarea mijloacelor corespunzătoare de dezinfecție la intrările și ieșirile din adăposturile porcilor, precum și ale exploatației.

Unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba vor întreprinde următoarele măsuri:

 • Interzicerea organizării de târguri de animale, aglomerări de animale, expoziții sau orice alte evenimente care implică mișcarea animalelor, în special a porcinelor;
 • La intrările și ieșirile din gospodăriile populației care dețin porci se vor instala dezinfectoare individuale cu soluție de Virkon, sodă caustică sau clorură de var;
 • Dezinfecția mijloacelor de transport se va efectua cu personal instruit, cu mijloace de dezinfectare portabile, la intrarea și ieșirea din zona afectată;
 • Convocarea unității locale de sprijin de la nivelul primăriilor, actualizarea listei cu personalul (15-25 de persoane) nominalizat pentru intervenția în teren în caz de boli majore; stocurile de materiale, echipamente și utilaje necesare intervenției în teren în caz de boli majore (ex: salopete, cizme, lopeți, găleți, saci, mături, remorcă, încărcător – buldoexcavator, generator curent etc.)
 • Campanii de informare a crescătorilor de suine trebuie derulate și de către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, cu privire la restricțiile impuse conform programului de măsuri adoptat și primit de la DSVSA Alba.