Măsuri pentru asigurarea continuității activităților sanitare veterinare esențiale la nivelul județului Alba

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a luat măsuri pentru asigurarea continuității activităților esențiale în situația în care vor exista cazuri de COVID-19, boală cauzată de infectarea cu noul coronavirus (SARS-CoV-2).  

Fiecare medic veterinar de liberă practică împuternicit (medic veterinar concesionar), care are contract cu DSVSA Alba, are obligația de a desemna un înlocuitor (un alt medic veterinar), pentru a putea fi asigurată continuitatea activității de pe raza circumscripției, în caz de necesitate.

În situația în care vor exista cazuri de COVID-19, DSVSA Alba, alături de circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale (CSVSAO) și medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, vor asigura:

  • Urgențele medicale veterinare și problemele privind bunăstarea animalelor în exploatațiile nonprofesionale și exploatațiile comerciale pentru toate speciile de animale;
  • Supravegherea și controlul următoarelor boli: pesta porcină africană, pesta porcină clasică, influența aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile;
  • Certificarea animalelor în vederea abatorizării;
  • Certificarea animalelor și a cărnii proaspete în vederea efectuării activităților comerciale pe teritoriul României și, la solicitarea expresă a operatorilor, certificarea animalelor, a cărnii și produselor din carne pentru efectuare de schimburi intracomunitare/export;
  • După caz, emiterea pașapoartelor pentru bovine sau bubaline, a documentelor de mișcare și certificarea animalelor în vederea efectuării schimburilor intracomunitare sau exporturilor, cu obligația de a verifica să nu fi apărut situații neprevăzute referitoare la anumite restricții legate de transportul animalelor pe teritoriul național sau, după caz, teritoriul statelor membre sau statelor terțe.

Pentru asigurarea acestor activități a fost elaborat un plan de urgență, atât de către DSVSA Alba, cât și de către medicii veterinari de liberă practică, în vederea asigurării urgențelor sanitare veterinare. De siguranța, sănătatea și bunăstarea animalelor, indiferent de specie, atât din gospodăriile populației cât și de la nivelul exploatațiilor comerciale, depinde și sănătatea și siguranța oamenilor.