Fermierii pot să-și comercializeze bovinele în bazele de achiziții autorizate de D.S.V.S.A. Alba

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba vine în sprijinul crescătorilor de animale prin autorizarea bazelor de achiziții bovine.

DSVSA Alba a aprobat, în conformitate cu ordinul ANSVSA 16/2010, patru baze de achiziții pentru specia bovine, la Pianu de Jos, Cărpiniș, Gârda de Sus și Sălciua de Jos.

Bazele de achiziții pentru animale vii sunt locuri împrejmuite, cu spații amenajate, pentru achiziționarea și adăpostirea temporară a animalelor în vederea valorificării pe piața națională. Acestea au condiții structurale minime diferite față de târgurile de animale.

Condiții structurale minime pentru autorizarea bazelor de achiziții:

  1. Împrejmuirea locului unde este organizată baza de achiziții;
  2. Spațiu destinat personalului lucrător care deservește obiectivul, cu precizarea ca acest spațiu poate să fie comun cu cel destinat medicului veterinar care efectuează examenul clinic al animalelor cât și certificarea acestora;
  3. Adăpost pentru animale construit astfel încât să ofere protecția necesară specifică fiecărei categorii de animale pentru asigurarea normelor de bunăstare;
  4. Sursă de apă potabilă verificată;
  5. Rampă îmbarcare – debarcare realizată conform prevederilor pentru fiecare specie.

În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar – veterinare, reprezentantul legal al operatorului economic depune la DSVSA un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, din Ordinul 16/2010;

b) planul de încadrare în zonă, schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologic;

c) memoriul tehnic justificativ;

d) copia certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului sau actul constitutiv al ONG/asociației și codul de identificare fiscală, după caz;

e) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare;

f) contract de servicii cu un medic veterinar de liberă practică sau lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

g) contractul încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar – veterinar sau copia autorizaţiei sanitar – veterinare a unităţii proprii de neutralizare care aparţine operatorului economic respectiv.

Pentru orice fel de informații, persoanele interesate au la dispoziție numărul de telefon 0258/835915, se pot adresa circumscripțiilor sanitar-veterinare teritoriale sau la sediul DSVSA Alba, din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7A.