DSVSA Alba continuă activitatea de înregistrare și autorizare a unităților din domeniul alimentar

Înregistrarea și autorizarea unităților alimentare pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, industrie alimentară și vânzare cu amănuntul este una de bază a DSVSA Alba. La nivelul instituției este organizat un birou de relații cu publicul, ce ține de Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidență Informatizată, unde cei care doresc să-și deschidă o unitate în domeniul alimentar primesc informațiile necesare și îndrumare sanitar-veterinară. De altfel, legislația relevantă în acest domeniu vizează Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, Ordinul ANSVSA nr. 57/2010, Ordinul ANSVSA nr.16/2010 și Ordinul ANSVSA nr. 83/2014.

Alba este unul dintre cele mai dezvoltate județe în domeniul alimentar, atât din punct de vedere al numărului mare de unități de alimentație publică și vânzare cu amănuntul, dar și pentru că aici își desfășoară activitatea puternici operatori din industria alimentară ale căror produse ajung pe rafturile marilor magazine din țară și din străinătate.

Lunar, sunt înregistrați zeci de operatori din domeniul alimentar. Spre exemplu, în luna ianuarie 2023, au primit înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor peste 50 de unități, de pe raza întregului județ, între care: automate lapte, baruri, magazine alimentare, unități tip catering, fast-food, unități de obținere sucuri din fructe și legume, restaurante, rulote mobile, unități de obținere produse de panificație (covrigării), respectiv de patiserie (plăcinte sau clătite), uleiuri procesate la rece, laboratoare de cofetărie și patiserie, coacere produse congelate (de panificație și patiserie), brutării, abatoare de capacitate mică.

DSVSA Alba este autoritatea locală competentă pentru autorizarea și înregistrarea unităților din domeniul alimentar. Documentația necesară, conform legislației sus menționate, pentru fiecare tip de unitate în parte, se poate transmite inclusiv online, scanat, pe adresa de e-mail office-alba@ansvsa.ro, cu menționarea adreselor de contact.

Prin medicii veterinari oficiali și inspectori se va verifica atât documentația depusă cât și, la fața locului, îndeplinirea cerințelor din domeniul specific și a celor privind igiena produselor alimentare, respectiv a altor aspecte relevante în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Subliniem faptul că producătorii care desfăşoară activităţi de vânzare directă a produselor de origine animală trebuie să fie înregistraţi pentru desfăşurarea acestei activităţi conform prevederilor legale în vigoare. Toate activităţile de vânzare directă a produselor primare de origine animală sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.

Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor reprezintă înscrierea unităţilor în listele celor cu vânzare cu amănuntul de către DSVSA Alba în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului.

Operatorii din sectorul alimentar din unităţile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală şi nonanimală trebuie să se asigure că produsele obţinute şi comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică şi că sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la: etichetare; asigurarea trasabilităţii; parametrii de calitate şi siguranţă ai materiilor prime şi ai produselor finite; controlul potabilităţii apei; instruirea personalului; controlul stării de sănătate; eliminarea dăunătorilor (insecte, rozătoare, păsări etc.);  eliminarea deşeurilor;  întreţinerea şi igiena spaţiilor şi a echipamentelor; aplicarea procedurilor de bune practici de igienă, bazate pe principiile siguranţei alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producătorilor agricoli crescători de animale sau, după caz, a principiilor sistemului Analizei riscurilor şi de identificare a punctelor critice de control (HACCP), având în vedere tipul unităţii, capacitatea de producţie şi specificul unităţii.