DSVSA Alba – activități specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și pentru respectarea drepturilor consumatorilor

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba continuă activitățile specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și pentru respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor.

În perioada 1-20 martie 2022, au fost efectuate peste 100 de acțiuni de control pe domeniul siguranței alimentelor. În cadrul acestora au fost verificate unități de alimentație publică, de pe raza întregului județ, care desfășoară activități în domenii precum fabricarea pâinii, procesării laptelui, procesării cărnii, comerț cu amănuntul, fabricarea prăjiturilor, a produselor proaspete de patiserie, unități în care se prepară și servesc mâncăruri gătite sau în regim catering, centre de ambalare ouă, măcelării, carmangerii etc.

Controalele efectuate de inspectori se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, în perioada 1-20 martie, au fost aplicate un număr de 6 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 7.200 de lei, conform HG 984/2005. Au fost sancționate pizzerii, măcelării, unitate procesare carne sau magazine alimentare.

Principalele deficiențe constatate au vizat nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, respectiv ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii etc.

În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria alimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator. Produsele din carne, pâine și produsele de patiserie ori cofetărie, lapte și produse din lapte, ouă și diferite tipuri de mâncăruri gătite au fost analizate în cadrul laboratorului nostru din punct de vedere microbiologic, al compoziției fizico-chimice sau pentru controlul reziduurilor.

Probele de produse alimentare sunt prelevate în baza controlului oficial, efectuat de către inspectorii DSVSA Alba sau la cererea operatorilor economici, fiind aduse de către aceștia la laborator.

În cadrul LSVSA Alba probele sunt analizate atât din unități de producție, desfacere, comercializare de pe raza județului nostru, cât si de pe raza altor județe din țară în funcție de domeniu de analiza solicitat. LSVSA Alba are arondate nu numai județe limitrofe. Spre exemplu, pentru determinarea reziduurilor de antibiotice din produse de origine animală sunt efectuate analize pentru întreaga țară pentru anumite categorii produse.

DSVSA Alba își dorește să fie un partener al unităților de alimentație publică și din industria alimentară, iar drepturile și intereselor consumatorilor, în privința siguranței alimentelor, să fie respectate!