DSVSA Alba a lansat procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru ultimele 8 circumscripții sanitare veterinare rămase vacante

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) a lansat procedura de atribuire a contractelor de concesiune a serviciilor medicale veterinare publice, de interes naţional, pentru ultimele 8 circumscripţii sanitare veterinare rămase vacante la nivelul județului. La procedură pot participa medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii care doresc să contracteze activităţi sanitare-veterinare publice şi de identificare a animalelor.
Îi încurajăm pe toți medicii veterinari, care doresc să concesioneze una dintre circumscripțiile vacante, să participe la procedura de achiziție publică!
Circumscripţiile sanitar-veterinare, din Alba, pentru care a fost lansată procedura de achiziție publică, sunt: Almașu Mare, Întregalde, Ponor-Râmeț, Roșia de Secaș, Sântimbru, Săsciori, Șugag, Vidra-Avram Iancu.
Pe site-ul DSVSA Alba au fost publicate toate informațiile referitoare la întreaga documentație care trebuie depusă după cum urmează:
– Procedura proprie de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanța guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
– anunțul de concesiune, model cadru de contract, caiet de sarcini;
– instrucțiunile pentru ofertanți;
– formulare, criterii de calificare dar și caietele de sarcini și anexele financiare – la fiecare dintre cele 8 de circumscripții vacante.
Acestea pot fi găsite accesând secțiunea ”Comunicare” și apoi subsecțiunile ”Anunţuri” (Click AICI —> http://alba.dsvsa.ro/procedura-de-atribuire-a…/ pentru a vizualiza întreaga documentație pe site-ul DSVSA Alba). Anunțul privind procedura de achiziție a fost publicat și pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, la secțiunea ”Anunțuri publicitare”.
Medicii veterinari de liberă practică au posibilitatea să se înscrie la procedura de achiziție timp de 10 zile. Astfel, ofertele pot fi depuse până în data de 20.05.2022, ora 10.00. Acestea se depun la registratura DSVSA Alba (Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7A).
Județul Alba este împărțit în 69 de circumscripții sanitare-veterinare care acoperă toate cele 78 de unități administrativ-teritoriale.
Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți care vor fi desemnați câștigători vor încheia cu DSVSA Alba un contract de concesiune pentru următoarele 48 de luni și vor efectua acțiuni sanitare veterinare publice de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, conform Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.