Dr. Barb Daniela Ştefania a fost numită director executiv al DSVSA Alba

Prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţional Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 306/2019 la conducerea D.S.V.S.A. Alba a fost numită doamna dr. Barb Daniela Ştefania, ca urmare a încetării mandatului d-lui. dr.Martin Ioan.

Dr. Barb Daniela Ştefania cu o experienţă profesională de peste 32 de ani, a exercitat până la data preluării mandatului de director executiv, functia de şef Serviciu Control Oficial Siguranţa Alimentelor.

Absolventă a Facultăţii de Medicină Veterinară din Timişoara, promoţia 1986, s-a angajat în cadrul instituţiei în anul 1989. În perioada 1990-1998 a deţinut funcţia de responsabil în cadrul compartimentului de diagnostic, secţia virusologie la Laboratorul Sanitar Veterinar Alba. În perioada 1998-2005 a deţinut funcţia de şef Serviciu Laborator şi funcţia de director executiv adjunct la Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Alba.

În perioada 2005-2015 a desfăşurat activitate în cadrul companiei SC Albalact SA, în funcţia de Şef serviciu asigurarea calităţii produselor. Din anul 2015 deţine funcţia de şef Serviciu Control Oficial Siguranţa Alimentelor în cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor Alba.

Ordinul de numire în funcție – click pentru detalii