Controale la peste 140 de exploatații de animale din Alba privind respectarea cerințelor pentru acordarea subvențiilor

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba efectuează, de la începutul lunii august și până la sfârșitul lunii septembrie, controlul și supracontrolul cerințelor legale în materie de gestionare privind identificarea și înregistrarea animalelor, siguranța alimentară, bolile animalelor și bunăstarea animalelor din cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultori în România.

Controalele se vor realiza în exploatațiile cuprinse în eșantionul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Inspectorii sanitari-veterinari vor efectua controlul și supracontrolul cerințelor legale în materie de gestionare privind siguranța alimentară (SMR 4 și 5), identificarea și înregistrarea animalelor (SMR 6-8), bolile animalelor (SMR 9) și bunăstarea animalelor (SMR 11-13) și a bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC).

Cinci echipe de inspectori din cadrul DSVSA Alba vor verifica peste 140 de exploatații de animale ale solicitanților de subvenții.

Se va verifica:

 • Existența registrului de exploatație, tipul acestuia (hârtie, format electronic), în cazul exploatațiilor comerciale; În cazul exploatațiilor necomerciale (gospodăriile populației) și a celor comerciale de tip A, acesta poate fi înlocuit de colecția de documente emise de medicul veterinar (formular de identificare, formular de mișcare, formular de declarare eveniment etc.);
 • Registrul de consultații și tratamente în cazul fermelor autorizate;
 • Efectivul fizic de animale prezent în exploatație;
 • Corespondența între codurile de identificare a animalelor prezente în exploatație și cele ce figurează înregistrate în Baza Națională de Date (BND);
 • Dacă animalele sunt identificate conform legislației în vigoare;
 • Dacă există animale care și-au pierdut una sau ambele crotalii;
 • Dacă pentru animalele cu crotalii pierdute s-a înregistrat evenimentul de ”pierdere crotalie”, dacă s-au achiziționat și aplicat crotalii duplicate în termen de 30 de zile de la data înregistrării evenimentului în BND;
 • Existența pașapoartelor completate corect în cazul bovinelor;
 • Dacă fermierul deține și administrează animalelor furaje cu substanțe hormonale sau produse medicinale veterinare ce conțin substanțe interzise (cu acțiune estrogenă);
 • Dacă sunt respectate normele privind igiena produselor la nivelul producției primare în toate etapele producerii, prelucrării, depozitării și comercializării acestora, la nivelul adăposturilor pentru animale, spațiilor în care se realizează mulsul, echipamentelor de muls etc.;
 • Respectarea interdicției de a hrăni animalele rumegătoare cu furaje ce conțin proteine de origine animală procesate;
 • Respectarea obligației de a anunța orice îmbolnăvire sau moarte la medicul veterinar care asigură asistența veterinară în exploatații;
 • Respectarea prevederilor, normelor sanitare veterinare cu referire la asigurarea condițiilor minime de bunăstare a animalelor (adăpost, alimentație, apă etc.).

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la sediul DSVSA Alba, din Alba Iulia, strada Lalelelor nr. 7A, la nr. de telefon 0258/835915 sau se pot adresa circumscripțiilor sanitar-veterinare teritoriale.

Lista Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din județul Alba:

C.S.V.S.A. Aiud Tel. 0258/861658

C.S.V.S.A. Blaj Tel. 0258/710102

C.S.V.S.A. Câmpeni Tel. 0258/771514

C.S.V.S.A. Sebeș Tel. 0258/731038

C.S.V.S.A. Alba Iulia Tel. 0258/835701

C.S.V.S.A. Teiuș Tel. 0258/851717