Controale DSVSA Alba în sectorul produselor alimentare de origine animală și nonanimală, în săptămâna 20-26 septembrie

În săptămâna 20-26 septembrie, inspectorii sanitar-veterinari din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor au efectuat un număr de 75 de controale la operatori din industria alimentară.
Inspectorii compartimentului siguranța alimentelor de origine animală au efectuat 3 controale oficiale tematice la unități de abatorizare autorizate sanitar veterinar, precum și 18 controale oficiale la unități înregistrate sanitar veterinar din categoria carmangerii, măcelării, supermarketuri, magazine alimentare și unități de alimentație publică.
La rândul lor, inspectorii biroului de control oficial alimente de origine nonanimală au efectuat 54 de controale la mai multe unități de alimentație publică, precum brutării, unități de fabricare sucuri, vin, paste, laboratoare de cofetărie, unități de prelucrare, conservare legume – fructe, depozite alimentare, supermarketuri.
Controalele au vizat, între altele, aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).
Ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate un număr de 4 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 40.000 de lei, conform HG 984/2005 și 5 avertismente scrise, conform OG 2/2001.
Între neconformitățile constatate se numără:
– Întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de producție;
– Ambalare și etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare destinate comercializării;
– Manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;
– Nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condițiile de depozitare a produselor alimentare.
Controalele efectuate de inspectorii DSVSA Alba se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.
De asemenea, controalele au scopul de prevenire a toxiinfecțiilor alimentare și se efectuează și pentru respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor.