Anunț – Rezultate selecție dosare la concursul de angajare personal contractual pentru perioada determinată conform Ord. 64/2007

In urma verificarii dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, pentru perioada determinata, conform Ord. nr.64/2007 pentru urmatoarele posturi:

  • 1 post medic veterinar, gradul II
  • 1 post de medic veterinar, gradul III

Avand in vedere prevederile HG nr.286/2011 cu privire la aprobarea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, in urma verificarii dosarelor de concurs, comisia a constatat urmatoarele:

Nr.crt. Numele sI prenumele Functia  solicitata Admis/ Respins Obs.
1  (30976) medic veterinar gr.II Admis
2 (31196) medic veterinar gr.II Admis
3 (31011) medic veterinar gr.III Admis

 

Afisat azi, 26.11.2021 ora 10,00

Cu drept de contestatie in termen de 24 ore de la afisare la sediul DSVSA Alba.