Anunt – Rezulat elegibilitate candidati

Nr. 2532/31.01.2024

ANUNT

Privind rezultatul verificarii eligibilitatii candidatilor in urma depunerii dosarului pentru examenul de promovare in grad  din data de 12.02.2024 proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 157 alin. (1), lit.a) din Normele din 21 decembrie 2023 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, comisia de examen analizând dosarele depuse de candidați pentru înscrierea la examenul de promovare in grad din data de 12.01.2024 – proba scrisă, in urma verificarii îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute, comunică rezultatul probei de verificare a eligibilitatii candidatilor:

 

Nr. crt. Numele şi

prenumele candidatului

 (număr de înregistrare dosar de înscriere)

 

Funcţia 

Rezultatul eligibilitatii

dosarelor

(Admis/respins) 

Motivul respingerii dosarului
1.  1792 Consilier principal

 

 

ADMIS

 

 

2. 1927 Consilier superior

 

 

ADMIS

 

 

Candidatii declarati admis vor susţine proba scrisă în data de 12.02.2024, ora 10.00, la sediul D.S.V.S.A. Alba, Str.Lalelelor nr. 7A, în sala de sedințe.

Conform celor prezentate mai sus, rezultatul eligibilitatii dosarelor de înscriere a candidaţilor se va afişa la intrarea în D.S.V.S.A. Alba sub formă de ANUNŢ (vezi Anexa).

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la data afişării rezultatului probei verificarea eligibilitatii dosarelor. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv Bogdan Mariana, consilier în cadrul Compartimentului Juridic și Resurse Umane.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal,

 

Afişat astăzi, 31.01.2024, ora ­­­­9.30 , la sediul și pe site-ul D.S.V.S.A. Alba.

 

Secretariat: Bogdan Mariana