Anunț achiziție directă – servicii de consultanta cu experti in domeniul tehnologiei informatiei si comunicare in limbi straine

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ALBA cu sediul in mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7A, jud. Alba , telefon 0258/835915, fax 0258/806235, reprezentată prin DR. SPÎNU VASILE FRANCISC,  funcţia director executiv, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016, servicii de consultanta cu experti in domeniul tehnologiei informatiei si comunicare in limbi straine.

Cod CPV : 85312320-8 Servicii de consultanta profesionala.

Obiectul achizitiei directe: servicii de consultanta cu experti in domeniul tehnologiei informatiei si comunicare in limbi straine.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Modul de depunere a ofertei: Oferta financiara si atestatul/diploma (care sa demonstreze ca obiectul de activitate este corespunzator obiectului achizitiei), se transmit pe adresa de email: office-alba@ansvsa.ro, in atentia Compartimentului Achizitii, sau se depun la sediul DSVSA Alba, la registratura, pana la data de 16.08.2021, inclusiv.

Va multumim pentru colaborare